PINC Programme 2017

Download Programme

  • Day 131/05/2017
  • Day 201/06/2017
08:00 - 09:30

Sesja 1 - Student Session

Jury: Przewodniczący: G. Kopeć - Prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM
Członkowie: S. Bartuś, J. Legutko, B. Zawiślak, A. Kabłak-Ziembicka, T. Tokarek

Role of leukotriene E4 in restenosis after endovascular treatment in patients with lower limb ischemia. New prognostic biomarker?
M. Maga, A. Wachsmann

Impact of cardiological invasive procedures using radial approach on function of radial artery's endothelium.
K. Sabatowski, K. Eliasz, K. Węgrzyn, M. Szotek, F. Wandzilak

Long term outcomes of revascularization in coronary artery disease recommended by Heart Team. Retrospective cohort study.
K. Stępień, E. Szczepanek, P. Skorek, M. Fila, A. Ilnicka, T. Witaszek

Assessment of knowledge and prevalence of coronary artery disease (CAD) risk factors among the patients before their first and repeat percutaneous coronary intervention (PCI).
R. Krycińska, A. Siwiec, K. Wójcicki, Ł. Reczek, M. Kowalik

Myocardial injury after endovascular treatment and its impact on major adverse cardiovascular events in patients with critical lower limbs ischemia.
A. Wachsmann, M. Maga, P. Pieczka, A. Wolny, A. Suska

Comparison of outcomes in patients with severe aortic stenosis undergoing concomitant balloon aortic valvuloplasty and percutaneous coronary intervention versus balloon aortic valvuloplasty alone.
B. Partyński, P. Mołek, P. Lis, Ch. Han Ngai

Tibiopedal retrograde vascular access - new approach in treatment of patients undergoing endovascular treatment due to critical lower limb ischemia.
J. Krężel, P. Kłapacz, M. Maga, A. Wachsmann, A. Medyńska, N. Nawara, M. Płachno

Assessment of ECG interpretation skills among Polish medical students, nursing, emergency medicine and English Division medical students.
M. Stopa, H. Sevenathan, M. Bogusławski, I. Pałasz

Surgical treatment of patients with multi vessel coronary disease and total occlusion of right coronary artery.
M. Wróżek, A. Wasylewicz

09:30

Otwarcie konferencji

S. Bartuś, D. Dudek - Dyrektorzy Warsztatów PINC
J. Legutko - Przewodniczący AISN PTK
G. Kopeć - Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim UJ CM

09:35 - 11:00

Sesja 2 - Leczenie nadciśnienia płucnego

Chair: G. Kopeć, A. Witkowski, S. Bartuś

Panel: W. Wojakowski, Z. Gąsior, D. Dudek, P. Podolec, D. Sorysz, T. Pawłowski, S. Darocha, A. Pietrasik

Prewencja zatorowości tętnic płucnych, czy ktoś o tym pamięta?
M. Kosturbiec
Zatorowość tętnic płucnych - metody terapeutyczne.
S. Darocha, M. Kurzyna
Wskazania do angioplastyki tętnic płucnych w nadciśnieniu płucnym
G. Kopeć
Angioplastyka tętnic płucnych w leczeniu przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego - prezentacja przypadku.
A. Pietrasik
Rejestr Małopolski zatorowości tętnic płucnych
L. Bryniarski
Leczenie przetok wieńcowo-płucnych
A. Dziewierz

11:00 - 12:30

Sesja 3 - Zabiegi strukturalne - implikacje dla leczenia dorosłych

Chair: A. Rudziński, J. Skalski, D. Dudek, T. Mroczek

Panel: M. Szkutnik, J. Białkowski, J. Legutko, P. Podolec, Z. Gąsior, W. Król-Jawień, J. Kusa, T. Moszura, G. Smolka, M. Demkow, A. Gackowski, D. Sorysz, M. Grygier, S. Bartuś

Przeciwskazania do leczenia przezskórnego izolowanej wady zastawki tętnicy płucnej
M. Demkow
Complications of CoA interventional treatment in adults patients
J. Białkowski
Miejsce cewnikowania i angiokardiografii we współczesnej diagnostyce wrodzonych wad serca
J. Kusa
Zabiegi interwencyjne w wieloetapowym leczeniu zespołu Fallota
E. Wójcik
Dawka promieniowania w trakcie operacji hybrydowych u dzieci
M. Czerżyńska
Operacje naprawcze zastawki aortalnej u dzieci
J. Kołcz
Anomalia krążenia wieńcowego u dziecka z atrezją tętnicy płucnej i ciągłą przegrodą międzykomorową
J. Kuźma
Plastyka balonowa zwężenia ujścia żył płucnych u dziecka po korekcji całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych
J. Kuźma
Zastosowanie graftów biodegradowalnych w pozycji płucnej u dzieci
T. Mroczek

12:30 - 13:00

Lunch

13:00 - 15:00

Sesja 4 - Dostęp naczyniowy w zabiegach wieńcowych i strukturalnych

Chair: A. Witkowski, D. Dudek

Panel: J. Legutko, S. Dobrzycki, Z. Chmielak, Z. Gąsior, J. Sadowski, S. Bartuś

Wprowadzenie:
CT scan jako standard diagnostyczny w kwalifikacji do zabiegów strukturalnych.
W. Wojakowski
Rola cewnikowanie prawego serca w diagnostyce chorób strukturalnych
TBD

Tętnica promieniowa i udowa:
Dostęp promieniowy tip and tricks
J. Legutko
Zamknięcie dostępu promieniowego nowe systemy uciskowe
A. Ochała
Zamknięcie tętnicy systemem Angioseal.
M. Chyrchel
Niepowodzenia dostępu promieniowego i udowego - wykrzepianie tętniaka.
T. Rakowski

Zastawki:
Uzyskanie dostępu naczyniowego do TAVI - tętnica udowa
J. Konstanty-Kalandyk
Uzyskanie dostępu szyjnego dla leczenia stenozy aortalnej
Z. Huczek
Uzyskanie dostępu ramieniowego dla leczenia stenozy aortalnej
R. Parma
Zamknięcie dostępu naczyniowego systemem Proglide
G. Smolka
Zamknięcie tętnicy systemem Perclose po zabiegu TAVI.
B. Bychowiec

Punkcja transseptalna w zabiegach
M. Grygier
Wykrzepianie tętniaka naczyniowego
T. Rakowski
Nakłucie łaty m-przedsionkowej
L. Tomkiewicz-Pająk

Dostęp do zabiegów obwodowych (Vascular access for peripheral procedures):
When do I choose radial and when transpedal access for lower limb interventions?
Z. Ruzsa
Transradial access for neurointerventions
A. Szolics

15:00 - 16:30

Sesja 5 - Zaawansowane metody wspomagania w niewydolności serca

Chair: D. Dudek, K. Wierzbicki

Panel: W. Wojakowski, R. Gil, T. Pawłowski, S. Dobrzycki, K. Żmudka, T. Przewłocki, J. Legutko

Zastosowanie urządzeń wspomagających serce w Polsce na tle Europy
M. Hawranek
Założenie ECMO u chorych we wstrząsie
B. Nicińska
ECMO - bridge to transplantation (live in the box)
M. Demkow
Założenie i uruchomienie systemu Impella (live in the box)
J. Legutko, D. Dudek. P. Kleczyński
Prowadzenie chorych na systemie Impella
A. Sukiennik
Wskazania i implantacja czasowej pompy metodą chirurgiczną
K. Wierzbicki

16:30 - 18:00

Sesja 6 - Innovations in peripheral interventions

Chair: G. Biamino, D. Dudek

Panel: A. Micari, W. Kuczmik, P. Podolec, P. Przewłocki, J. Bil

Nefropatia pokontrastowa z punktu widzenia nefrologa w świetle aktualnych wytycznych ESC
M. Nowicki
Czy farmakoterapia umożliwi skuteczne leczenie miażdżycy?
A. Surdacki
Prospective, controlled, clinical randomized trial evaluating novel, microcrystalline, biodegradable polymer paclitaxel coated balloon for the treatment of femoro-popliteal disease - 6 months angiographic results
P. Buszman
The frequency of CHD in asymptomatic patients with peripheral artery disease
A. Żurakowski
Current status and future directions of permanent and biodegradable implants in peripheral interventions
K. Milewski
Long-Term Outcomes After Percutaneous Lower Extremity Arterial Interventions With Atherectomy vs. Balloon Angioplasty
A. Janas
Retrograde SFA recanalization long term follow up
J. Wojtasik, S. Arif
Stenting below-the-knee bifurcations with dedicated bifurcation stent BiOSS Lim.
R. Gil
Alternative therapies in critical limb ischemia
A. Stanek

19:00

Get Together Party

9:00 - 10:30

Session 7 - Interventional treatment of peripheral arteries

Chair: G. Biamino, D. Dudek, S. Bartuś

Panel: A. Micari, P. Przewłocki, M. Dąbrowski, M. Hawranek, Z. Huczek, T. Roleder, J. Trębacz, W. Kuczmik, A. Kabłak-Ziembicka

LINC 2017 - New methods and breakthrough in interventional therapies of peripheral arteries
G. Biamino
Complex endovascular treatment for coronary and peripheral arteries
A. Micari
Good and bad face of stents for peripheral indications
G. Biamino
Surgeons, cardiologists, angiologists are competiting or cooperating in peripheral interventions?
Z. Ruzsa
New road for carotid stenting
P. Odrowąż-Pieniążek

10:30 - 12:00

Session 8 - Challenging interventions and alternative therapies

Chair: D. Dudek, S. Bartuś

Panel: A. Micari, T. Przewłocki, T. Roleder, P. Odrowąż-Pieniążek, W. Kuczmik, A. Stanek, A. Kabłak-Ziembicka

Recanalisation of iliofemoral vein chronic total occlusion.
Z. Ruzsa
Subclavian stenting.
L. Wrotniak
Carotid stenting (live in the box)
The use of direct heart hypothermia by METcooler reduces infarct area and left ventricular systolic function impairment in animal experimental model of myocardial infarction - ongoing study
T. Kameczura
Self-expanding DES for treatment of recurrent carotid in-stent restenosis.
Ł. Tekieli
Clinical case presentations:
P. Paluszek, M. Świerad

12:00

Lunch