General Information

Venue Course

Hotel Qubus
6, Nadwiślańska Street, 30-527 Kraków, Poland,
ROOM A

Course Organisation:

Fundacja Ośrodek Badań Medycznych
(Foundation for Medical Research)

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
(University Hospital, Krakow)

Department of Clinical Cardiology and Cardiovascular Interventions
at the University Hospital
17, Kopernika Street, 31-501 Kraków, Poland
Phone: +48 12 424 71 81 Fax: +48 12 424 71 84
e-mail: office@pinc.pl, www.pinc.pl

Organizing Committee:

Salech Arif
Maciej Bagieński
Stanisław Bartuś
Beata Bobrowska
Bernadeta Chyrchel
Michał Chyrchel
Marzena Daniec
Rafał Depukat
Jacek S. Dubiel
Dariusz Dudek
Artur Dziewierz

 

Elżbieta Gawlik
Adam Gębka
Grzegorz Heba
Rafał Hładij
Paweł Kleczyński
Andrzej Kmita
Jacek Legutko
Waldemar Mielecki
Renata Rajtar-Salwa
Tomasz Rakowski
Łukasz Rzeszutko

 

Sawina Agata
Zbigniew Siudak
Danuta Sorysz
Andrzej Surdacki
Paweł Turek
Marcin Wizimirski
Paulina Włosowicz
Roman Wojdyła
Joanna Wojtasik
Wojciech Zasada
Barbara Zawiślak

Official languages:

English
Polish

In accordance with the regulation of the Ministry of Health from 6.10.2004,
PINC Workshop participants will be awarded with 14 Education Points

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 20016 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1327) uczestnictwo w całym spotkaniu naukowym PINC 2018 upoważnia do 14 punktów edukacyjnych

In accordance with the regulation of the Association on Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society PINC Workshop participants will be awarded with 10 Education Points