General Information

Venue Course

Hotel Qubus
6, Nadwiślańska Street, 30-527 Kraków, Poland,
ROOM A

Course Organisation:

Fundacja Ośrodek Badań Medycznych
(Foundation for Medical Research)

e-mail: office@pinc.pl, www.pinc.pl

Organizing Committee:

Salech Arif
Maciej Bagieński
Stanisław Bartuś
Beata Bobrowska
Bernadeta Chyrchel
Michał Chyrchel
Rafał Depukat
Jacek S. Dubiel
Dariusz Dudek
Dominika Dykla
Artur Dziewierz
Elżbieta Gawlik
Adam Gębka
Grzegorz Heba
Paweł Kleczyński

 

Andrzej Kmita
Agata Krawczyk-Ożóg
Małgorzata Nowak
Renata Rajtar-Salwa
Tomasz Rakowski
Łukasz Rzeszutko
Danuta Sorysz
Andrzej Surdacki
Paweł Turek
Marcin Wizimirski
Paulina Włosowicz
Roman Wojdyła
Joanna Wojtasik-Bakalarz
Wojciech Zasada
Barbara Zawiślak

Official languages:

English
Polish

In accordance with the regulation of the Ministry of Health from 6.10.2004,
PINC Workshop participants will be awarded with 15 Education Points.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. 2004 Nr 231, poz. 2326) uczestnictwo w całym spotkaniu naukowym PINC 2019 upoważnia do 15 punktów edukacyjnych.

In accordance with the regulation of the Association on Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society PINC Workshop participants will be awarded with 10 Education Points