Course Organisation:

Cardiovascular Center Foundation
ul. Skałeczna 2,
31-065 Kraków
e-mail: office@pinc.pl,
+48 12 400 22 51

Course Directors:
Stanisław Bartuś
Tomasz Rakowski
Organizing Committee:

Saleh Arif
Maciej Bagieński
Stanisław Bartuś
Leszek Bryniarski
Beata Bobrowska
Bernadeta Chyrchel
Michał Chyrchel
Artur Dziewierz
Grzegorz Heba
Anna Kańtoch
Karol Kasprzycki
Agata Krawczyk-Ożóg
Piotr Jarosz
Artur Pawlik
Renata Rajtar-Salwa
Tomasz Rakowski
Łukasz Rzeszutko
Karol Sabatowski
Sylwia Socha
Danuta Sorysz
Andrzej Surdacki
Sławomir Surowiec
Marcin Suska
Michał Susuł
Paweł Turek
Michał Węgiel
Agata Wiktorowicz
Roman Wojdyła
Wojciech Zasada
Barbara Zawiślak
Barbara Zdzierak

Official languages:

English
Polish10 points have been awarded by the Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society (AISN PTK).

10 educational points have been awarded in accordance with the regulation of the Ministry of Health of 6.10.2044 Journal of Law no. 231, art. 2326.