Course Organisation:

Cardiovascular Center Foundation
ul. Skałeczna 2,
31-065 Kraków
e-mail: office@pinc.pl,
+48 12 400 22 51

Course Directors:
Stanisław Bartuś
Tomasz Rakowski
Organizing Committee:

Bobrowska Beata
Bryniarski Leszek
Chyrchel Bernadeta
Chyrchel Michał
Cugowska Monika
Dziewierz Artur
Heba Grzegorz
Rajtar-Salwa Renata
Rakowski Tomasz
Rzeszutko Łukasz
Surdacki Andrzej
Petkow-Dimitrow Paweł
Suska Marcin
Turek Paweł
Węgiel Michał
Wiktorowicz Agata
Zasada Wojciech
Zdzierak Barbara
Szumańska Monika
Wojdyła Roman
Sorysz Danuta
Socha Sylwia
Pawlik Artur
Sabatowski Karol
Susuł Michał
Kasprzycki Karol
Czestkowska Ewa

Official languages:

English
Polish10 points have been awarded by the Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society (AISN PTK).

20 educational points have been awarded in accordance with the regulation of the Ministry of Health of 6.10.2044 Journal of Law no. 231, art. 2326.