Course Organisation:

Cardiovascular Center Foundation
ul. Miechowska 5B/3, 30-055 Kraków
e-mail: office@pinc.pl, +48 12 400 22 51

Organizing Committee:

Maciej Bagieński
Stanisław Bartuś
Leszek Bryniarski
Bernadeta Chyrchel
Michał Chyrchel
Artur Dziewierz
Grzegorz Heba
Rafał Januszek
Anna Kańtoch
Karol Kasprzycki
Artur Pawlik
Renata Rajtar-Salwa
Tomasz Rakowski
Łukasz Rzeszutko
Karol Sabatowski
Arif Saleh
Sylwia Socha
Danuta Sorysz
Andrzej Surdacki
Sławomir Surowiec
Marcin Suska
Michał Susuł
Paweł Turek
Michał Węgiel
Agata Wiktorowicz
Roman Wojdyła
Wojciech Zasada
Barbara Zawiślak
Barbara Zdzierak

Official languages:

English
PolishZgodnie z regulaminem Asocjacji Interwencji Sercowo Naczyniowych PTK uczestnicy konferencji otrzymują 10 punktów AISN PTK.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. 2004 Nr 231, poz. 2326) uczestnictwo w całym spotkaniu naukowym PINC 2022 upoważnia do 8 punktów edukacyjnych.